اوقات نماز Kota Baubau

ID / Southeast Sulawesi / Kota Baubau

جهت قبله Kota Baubau

N E S W

جهت قبله Kota Baubau

°290.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Kota Baubau, Southeast Sulawesi: °290.5 :جهت قطب نما °292.1 :جهت واقعی °1-1.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kota Baubau, Baubau, Kota Administratip Baubau, Kotip Baubau

اوقات نماز Palatiga
اوقات نماز Tanahabang
اوقات نماز Bataraguru
اوقات نماز Melai
اوقات نماز Gunungsari
اوقات نماز Wangkanapi
اوقات نماز Baadia
اوقات نماز Batulo
اوقات نماز Lamangga
اوقات نماز Tomba
اوقات نماز Kadolomoko
اوقات نماز Baubau
اوقات نماز Wajo
اوقات نماز Wale
اوقات نماز Nganganaumala
اوقات نماز Umala Baubau
اوقات نماز Kaubula
اوقات نماز Lanto
اوقات نماز Labuantae
اوقات نماز Waborobo
اوقات نماز Betoambari
اوقات نماز Wameo
اوقات نماز Tarafu
اوقات نماز Wakonti
اوقات نماز Bonebone
اوقات نماز Katobengke
اوقات نماز Labalawa
اوقات نماز Palagimata
اوقات نماز Banabungi