اوقات نماز Kabupaten Muara Enim

ID / South Sumatra / Kabupaten Muara Enim

جهت قبله Kabupaten Muara Enim

N E S W

جهت قبله Kabupaten Muara Enim

°295 :جهت قطب نما
جهت قبله Kabupaten Muara Enim, South Sumatra: °295 :جهت قطب نما °295.3 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kabupaten Muara Enim, Mara Enim, Muara Enim Regency, Muaraenim

اوقات نماز Bukit Lumut
اوقات نماز Air Dedapan
اوقات نماز Tanjungtiga