اوقات نماز Provinsi Kepulauan Riau

ID / Riau Islands / Provinsi Kepulauan Riau

جهت قبله Provinsi Kepulauan Riau

N E S W

جهت قبله Provinsi Kepulauan Riau

°292.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Provinsi Kepulauan Riau, Riau Islands: °292.3 :جهت قطب نما °292.8 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Riau Islands, Riau-oyane, Riau-oyene, Riau-øyane, Riau-øyene

اوقات نماز Pulau Kepahiang
اوقات نماز Pulau Segun
اوقات نماز Pulau Pinangseratus
اوقات نماز Tokong Kangen