اوقات نماز Kabupaten Natuna

ID / Riau Islands / Kabupaten Natuna

جهت قبله Kabupaten Natuna

N E S W

جهت قبله Kabupaten Natuna

°291 :جهت قطب نما
جهت قبله Kabupaten Natuna, Riau Islands: °291 :جهت قطب نما °291.2 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna

اوقات نماز Pulau Laut
اوقات نماز Parit