اوقات نماز Kota Jambi

ID / Jambi / Kota Jambi

جهت قبله Kota Jambi

N E S W

جهت قبله Kota Jambi

°294 :جهت قطب نما
جهت قبله Kota Jambi, Jambi: °294 :جهت قطب نما °294.3 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kota Jambi, Kotamadja Djambi, Kotamadya Jambi, Kotapradja Djambi

اوقات نماز Tandjunglumut
اوقات نماز Talangbakung
اوقات نماز Pasirputih
اوقات نماز Sungaimarem
اوقات نماز Thehoki
اوقات نماز Paalmerah Satu
اوقات نماز Talangbanjar
اوقات نماز Jambi City
اوقات نماز Muaro Jambi
اوقات نماز Paalmerah Dua