اوقات نماز Kabupaten Kutai Kartanegara

ID / East Kalimantan / Kabupaten Kutai Kartanegara

جهت قبله Kabupaten Kutai Kartanegara

N E S W

جهت قبله Kabupaten Kutai Kartanegara

°291.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Kabupaten Kutai Kartanegara, East Kalimantan: °291.1 :جهت قطب نما °292 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara Regency

اوقات نماز Tenggarong
اوقات نماز Pulau Kumala
اوقات نماز Telukdalam
اوقات نماز Perjiwa
اوقات نماز Rempanga