اوقات نماز Zala megye

HU / Zala / Zala megye

جهت قبله Zala megye

N E S W

جهت قبله Zala megye

°132.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Zala megye, Zala: °132.2 :جهت قطب نما °135.7 :جهت واقعی °1-3.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zala megye, Judetul Zala, Județul Zala, Komitat Zala, Provincia di Zala, Zala, Zala County, Zala ili, jeolleo ju, zuo luo zhou, Зала, 佐洛州, 절러 주

اوقات نماز Porkoláb-gyep, (Porkolab-gyep)
اوقات نماز Söjtör, (Sojtor)
اوقات نماز Bükk Aljai Patak, (Bukk Aljai Patak)
اوقات نماز Lórántháza, (Loranthaza)
اوقات نماز Tófej, (Tofej)
اوقات نماز Pusztaszentlászló, (Pusztaszentlaszlo)
اوقات نماز Szompácspuszta, (Szompacspuszta)
اوقات نماز Martonpuszta
اوقات نماز Kisfaludpuszta
اوقات نماز Börzönpuszta, (Borzonpuszta)
اوقات نماز Hencsepuszta
اوقات نماز Baktüttös, (Baktuttos)
اوقات نماز Báránytilos, (Baranytilos)
اوقات نماز Túródi, (Turodi)
اوقات نماز Pusztaederics
اوقات نماز Válickapuszta, (Valickapuszta)
اوقات نماز Páhegy, (Pahegy)
اوقات نماز Gánihegy, (Ganihegy)
اوقات نماز Durgó-hegy, (Durgo-hegy)
اوقات نماز Kispuszta
اوقات نماز Oroklán, (Oroklan)
اوقات نماز Belső-hegy, (Belso-hegy)