اوقات نماز Vas megye

HU / Vas / Vas megye

جهت قبله Vas megye

N E S W

جهت قبله Vas megye

°132.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Vas megye, Vas: °132.6 :جهت قطب نما °136.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vas megye, Judetul Vas, Județul Vas, Komitat Vas, Provincia di Vas, Vas, Vas County, Vash, Zelezna zupanija, beosi ju, wo shen zhou, Železna županija, Ваш, 沃什州, 버시 주

اوقات نماز Lipárt, (Lipart)
اوقات نماز Vasszécseny, (Vasszecseny)
اوقات نماز Tanakajd
اوقات نماز Annamajor
اوقات نماز Nemeskolta
اوقات نماز Bárdos, (Bardos)
اوقات نماز Sorkifalud
اوقات نماز Lujzamajor
اوقات نماز Csempeszkopács, (Csempeszkopacs)
اوقات نماز Sorkikápolna, (Sorkikapolna)
اوقات نماز Bozzai
اوقات نماز Kenéz, (Kenez)