اوقات نماز Komárom-Esztergom

HU / Komárom-Esztergom / Komárom-Esztergom

جهت قبله Komárom-Esztergom

N E S W

جهت قبله Komárom-Esztergom

°135.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Komárom-Esztergom, Komárom-Esztergom: °135.1 :جهت قطب نما °139.1 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Komárom-Esztergom, Komarom-Esztergom, Condado han Komarom-Esztergom, Condado han Komárom-Esztergom, Judetul Komarom-Esztergom, Județul Komárom-Esztergom, Komarnansko-ostrihomska zupa, Komarom County, Komarom Estergom, Komarom Megye, Komarom-Ehstergom, Komarom-Estergom, Komarom-Esztergom Coonty, Komarom-Esztergom ili, Komarom-Esztergom megye, Komarom-Esztergomi komitaat, Komaromas-Estergomas, Komaromas-Estergomas mege, Komitat Komarom-Esztergom, Komitat Komárom-Esztergom, Komoransko-ostrogonska zupanija, Komoransko-ostrogonska županija, Komárom Megye, Komárom-Esztergom Coonty, Komárom-Esztergom ili, Komárom-Esztergom megye, Komárom-Esztergomi komitaat, Komárňansko-ostrihomská župa, Komāromas-Estergomas meģe, Provincia di Komarom-Esztergom, Provincia di Komárom-Esztergom, Wilayah Komarom-Esztergom, Wilayah Komárom-Esztergom, ke ma luo mu-ai si tai er ge mu zhou, komalom-eseuteleugom ju, kwmarwm-aystrgwm, Комаром-Естергом, Комаром-Естерґом, Комаром-Эстергом, קומארום-אסטרגום, مقاطعة كوماروم-إستركوم, کوماروم ایشترگوم کاؤنٹی, کوماروم-ایسترگوم, کوماروم-ایسترگوم کاؤنٹی, კომარომ-ესტერგომის მედიე, コマーロム・エステルゴム県, 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州, 코마롬에스테르곰 주

اوقات نماز Szentgyörgypuszta, (Szentgyorgypuszta)
اوقات نماز Szentgyörgy-hegy, (Szentgyorgy-hegy)
اوقات نماز Nagytagyospuszta
اوقات نماز Fácánkert, (Facankert)
اوقات نماز Tükör-tó, (Tukor-to)
اوقات نماز Szentgyörgyi-ér, (Szentgyorgyi-er)
اوقات نماز Lapatári Malom, (Lapatari Malom)
اوقات نماز Kistagyospuszta
اوقات نماز Környemajor, (Kornyemajor)
اوقات نماز Nagypatárpuszta, (Nagypatarpuszta)
اوقات نماز Remeteség, (Remeteseg)
اوقات نماز Környe, (Kornye)
اوقات نماز Tatai-tó, (Tatai-to)
اوقات نماز Erdő-Tagyos, (Erdo-Tagyos)
اوقات نماز Tagyos
اوقات نماز Tatabánya, (Tatabanya)
اوقات نماز Mihályialsópuszta, (Mihalyialsopuszta)