اوقات نماز Csongrád megye

HU / Csongrád / Csongrád megye

جهت قبله Csongrád megye

N E S W

جهت قبله Csongrád megye

°136.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Csongrád megye, Csongrád: °136.7 :جهت قطب نما °140.9 :جهت واقعی °1-4.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Csongrád megye, Csongrad megye, Csongrad, Csongrad County, Csongrád, chongeuladeu ju, 촌그라드 주

اوقات نماز Solt-palé, (Solt-pale)
اوقات نماز Kászás Domb, (Kaszas Domb)
اوقات نماز Tatár Halom, (Tatar Halom)
اوقات نماز Hódtó-Kis-tiszai-csatorna, (Hodto-Kis-tiszai-csatorna)
اوقات نماز Bánfi Halom, (Banfi Halom)
اوقات نماز Székhalom, (Szekhalom)
اوقات نماز Nagyrét, (Nagyret)
اوقات نماز Kis-homok