اوقات نماز Bács-Kiskun county

HU / Bács-Kiskun / Bács-Kiskun county

جهت قبله Bács-Kiskun county

N E S W

جهت قبله Bács-Kiskun county

°135.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bács-Kiskun county, Bács-Kiskun: °135.6 :جهت قطب نما °139.6 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bács-Kiskun county, Bacs-Kiskun county, Bach-Kishkun, Bacs-Kiskun, Bacs-Kiskun ili, Bacs-Kiskun megye, Bács-Kiskun, Bács-Kiskun ili, Bács-Kiskun megye, Judetul Bacs-Kiskun, Județul Bács-Kiskun, Komitat Bacs-Kiskun, Komitat Bács-Kiskun, Provincia di Bacs-Kiskun, Provincia di Bács-Kiskun, ba qi-ji shen kong zhou, bachikisyukun ju, Бач-Кишкун, 巴奇-基什孔州, 바치키슈쿤 주

اوقات نماز Pirtó, (Pirto)
اوقات نماز Pirtó, (Pirto)
اوقات نماز Pirtó, (Pirto)
اوقات نماز Sóstó, (Sosto)
اوقات نماز Felsőkistelek, (Felsokistelek)
اوقات نماز Nagy-tó, (Nagy-to)