اوقات نماز Arrondissement de Croix des Bouquets

HT / Ouest / Arrondissement de Croix des Bouquets

جهت قبله Arrondissement de Croix des Bouquets

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Croix des Bouquets

°72.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Croix des Bouquets, Ouest: °72.1 :جهت قطب نما °62.2 :جهت واقعی °19.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Croix des Bouquets, Croix des Bouquets, Kwadebouke, Kwadèbouke

اوقات نماز Nan Bambou
اوقات نماز Trocher
اوقات نماز Ravine Matanier
اوقات نماز Ka Zabeth
اوقات نماز Morne Maré, (Morne Mare)
اوقات نماز Nan Bois Pin
اوقات نماز Pongnon
اوقات نماز Matanier
اوقات نماز Trou Mirliton
اوقات نماز Terre Contrée, (Terre Contree)
اوقات نماز Ravine Vienvien
اوقات نماز Source Gabriel
اوقات نماز Pain Ganot
اوقات نماز Morne Clemar
اوقات نماز Ti Place
اوقات نماز Ravine Saut d’Eau, (Ravine Saut d'Eau)
اوقات نماز Balisaille
اوقات نماز Nan Plaisir
اوقات نماز Balisaille
اوقات نماز Mare Piquant
اوقات نماز Mare Ti Jardin
اوقات نماز Ti Fond
اوقات نماز Lifèbre, (Lifebre)
اوقات نماز Saut d’Eau, (Saut d'Eau)
اوقات نماز Élisabeth, (Elisabeth)
اوقات نماز Mare Radar
اوقات نماز Nan Dauphine
اوقات نماز Pays Pourris
اوقات نماز Pot de Chambre
اوقات نماز Grand Acul
اوقات نماز Peler
اوقات نماز La Femme
اوقات نماز Fond Parisien
اوقات نماز Ti Savane
اوقات نماز Bois Ganthier
اوقات نماز Nan Grand Goût, (Nan Grand Gout)