اوقات نماز Arrondissement du Trou du Nord

HT / Nord-Est / Arrondissement du Trou du Nord

جهت قبله Arrondissement du Trou du Nord

N E S W

جهت قبله Arrondissement du Trou du Nord

°72 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement du Trou du Nord, Nord-Est: °72 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °110.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement du Trou du Nord, Arrondissement du Trou, Trou, Trou di No, Trou di Nò, Trou du Nord, Twou dino, Twou dinò

اوقات نماز Morne Maingnin
اوقات نماز Cabaret
اوقات نماز Morne Coco
اوقات نماز Roche Plate
اوقات نماز Morne Cabrit
اوقات نماز Tremblé, (Tremble)
اوقات نماز Marette
اوقات نماز Sainyette
اوقات نماز Morne Seignette
اوقات نماز Cabrit
اوقات نماز Roche Plate
اوقات نماز Cabon
اوقات نماز Bellery
اوقات نماز Bassin Tounin
اوقات نماز Belery
اوقات نماز Ravine Difori
اوقات نماز Ka Lacour
اوقات نماز Ravine Marette
اوقات نماز Ravine Mingnin
اوقات نماز Monsey
اوقات نماز Chaîne de Vallières, (Chaine de Vallieres)
اوقات نماز Faille
اوقات نماز Chaber
اوقات نماز Lamothe
اوقات نماز Pilette
اوقات نماز Fraîche, (Fraiche)
اوقات نماز Louron
اوقات نماز La Coupe
اوقات نماز Mongeal
اوقات نماز Dos Rada
اوقات نماز Bon Fond
اوقات نماز Jonas
اوقات نماز La Coupe
اوقات نماز Parron
اوقات نماز Rivière Pilette, (Riviere Pilette)
اوقات نماز Croupi
اوقات نماز Cabaret
اوقات نماز Bassin Tournin
اوقات نماز Lamothe
اوقات نماز Mayombé, (Mayombe)
اوقات نماز Morne Dos Rada
اوقات نماز La Coure Michel
اوقات نماز Ancelin
اوقات نماز Manniza
اوقات نماز Rivière Cabaret, (Riviere Cabaret)
اوقات نماز Rivière Fraîche, (Riviere Fraiche)
اوقات نماز Limaitre
اوقات نماز Morne Marie Jeanne
اوقات نماز Dos Rade
اوقات نماز Savane Pomme
اوقات نماز Morne Croupi
اوقات نماز Paon
اوقات نماز Michel