اوقات نماز Arrondissement de Fort Liberté

HT / Nord-Est / Arrondissement de Fort Liberté

جهت قبله Arrondissement de Fort Liberté

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Fort Liberté

°72.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Fort Liberté, Nord-Est: °72.2 :جهت قطب نما °62 :جهت واقعی °110.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Fort Liberté, Arrondissement de Fort Liberte, Folibete, Fort Liberte, Fort Liberté, Fòlibète

اوقات نماز Morne Long
اوقات نماز Grande Colline
اوقات نماز Dubroye
اوقات نماز Dumas
اوقات نماز Dumas
اوقات نماز Rivière Zicap, (Riviere Zicap)
اوقات نماز Habitation Dumas
اوقات نماز Passe Café, (Passe Cafe)
اوقات نماز Sayant
اوقات نماز Nan Cotton
اوقات نماز Nan Tongui
اوقات نماز Place Prudhomme
اوقات نماز Pied d’Or, (Pied d'Or)
اوقات نماز Pérard, (Perard)
اوقات نماز Gounote
اوقات نماز Bourg Dumas
اوقات نماز Rivière Maboule, (Riviere Maboule)
اوقات نماز Savane Declay
اوقات نماز Danda
اوقات نماز Minière, (Miniere)
اوقات نماز Minière, (Miniere)
اوقات نماز Destouches
اوقات نماز Malterie
اوقات نماز Savane le Tuf
اوقات نماز Dépé, (Depe)
اوقات نماز Desmoulins
اوقات نماز Carrefour Dépé, (Carrefour Depe)
اوقات نماز Lamatry
اوقات نماز Gaston
اوقات نماز La Baise
اوقات نماز Lamothe
اوقات نماز Coujol
اوقات نماز Maboule
اوقات نماز Bedan
اوقات نماز La Fleur
اوقات نماز Bérondi, (Berondi)
اوقات نماز Source
اوقات نماز Dubroye
اوقات نماز Mardi Gras
اوقات نماز Garate
اوقات نماز Le Chat