اوقات نماز Arrondissement de Cerca La Source

HT / Centre / Arrondissement de Cerca La Source

جهت قبله Arrondissement de Cerca La Source

N E S W

جهت قبله Arrondissement de Cerca La Source

°72.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Arrondissement de Cerca La Source, Centre: °72.3 :جهت قطب نما °62.2 :جهت واقعی °110.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arrondissement de Cerca La Source, Cerca La Source, Seka Lasous, Sèka Lasous

اوقات نماز Savane Laurennette
اوقات نماز Raquette
اوقات نماز Rivière Saltadère, (Riviere Saltadere)
اوقات نماز Savane Plate
اوقات نماز Terre Blanche
اوقات نماز La Toune
اوقات نماز Rivière la Mer Sept, (Riviere la Mer Sept)
اوقات نماز Laurenette
اوقات نماز Los Posos
اوقات نماز Los Posos
اوقات نماز Lo Boato
اوقات نماز Ravine Citron
اوقات نماز Ravine Garde Chérident, (Ravine Garde Cherident)
اوقات نماز Savane La Puerta
اوقات نماز Garde Augustin
اوقات نماز Savane Roseau
اوقات نماز Saltadère, (Saltadere)
اوقات نماز Abricot
اوقات نماز Lo Maguille
اوقات نماز Savane Roseau
اوقات نماز Hato Nuevo
اوقات نماز Morne Lachaux
اوقات نماز Platon Corros
اوقات نماز Ravine Savane Cruz
اوقات نماز Lociane
اوقات نماز Garde Chérident, (Garde Cherident)
اوقات نماز Don Diègue, (Don Diegue)
اوقات نماز La Mer Sept
اوقات نماز Savane la Puerta
اوقات نماز Pangnol Cimetière, (Pangnol Cimetiere)
اوقات نماز Cimetière Pangnor, (Cimetiere Pangnor)
اوقات نماز Rivière Gaspi, (Riviere Gaspi)
اوقات نماز Los Pines
اوقات نماز La Source
اوقات نماز Garde Cherident
اوقات نماز Biassou