اوقات نماز San Lorenzo

HN / Valle / San Lorenzo

جهت قبله San Lorenzo

N E S W

جهت قبله San Lorenzo

°56.5 :جهت قطب نما
جهت قبله San Lorenzo, Valle: °56.5 :جهت قطب نما °56.7 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Lorenzo, Municipio de San Lorenzo

اوقات نماز La Criba
اوقات نماز Úvias, (Uvias)
اوقات نماز Cerro Tule
اوقات نماز La Caúcara, (La Caucara)
اوقات نماز Cerro Las Lobas
اوقات نماز Puerto Nuevo
اوقات نماز Quebrada La Caúcara, (Quebrada La Caucara)
اوقات نماز Quebrada Los Pasitos
اوقات نماز Cerro La Maroma
اوقات نماز Portillo de La Gloria
اوقات نماز Aguas Zarcas
اوقات نماز El Chorro
اوقات نماز Cerro Sombrerito
اوقات نماز Quebrada El Cenicero
اوقات نماز Alto Verde
اوقات نماز El Coyolito