اوقات نماز San Francisco de Coray

HN / Valle / San Francisco de Coray

جهت قبله San Francisco de Coray

N E S W

جهت قبله San Francisco de Coray

°56.3 :جهت قطب نما
جهت قبله San Francisco de Coray, Valle: °56.3 :جهت قطب نما °56.6 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Francisco de Coray, Municipio de San Francisco de Coray

اوقات نماز Quebrada del Rodeo
اوقات نماز El Centro
اوقات نماز Quebrada Las Cañadas, (Quebrada Las Canadas)
اوقات نماز Cerro El Convento
اوقات نماز Monte Cristo
اوقات نماز Quebrada de la Hacienda
اوقات نماز El Salitre
اوقات نماز Quebrada del Sanjón, (Quebrada del Sanjon)
اوقات نماز San Francisco de Coray
اوقات نماز Caserío de los Gutiérrez, (Caserio de los Gutierrez)
اوقات نماز La Campanilla
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز Las Cuevitas
اوقات نماز Montecristo Número Uno, (Montecristo Numero Uno)
اوقات نماز Las Escobas
اوقات نماز El Rodeo
اوقات نماز Los Alvarados
اوقات نماز El Espino
اوقات نماز La Joya
اوقات نماز Los Carranza
اوقات نماز Los Arrozales
اوقات نماز Plan del Higo
اوقات نماز Llano de La Chorcha
اوقات نماز El Bejuco
اوقات نماز Lagunetas
اوقات نماز Caleas
اوقات نماز Los Talpetates
اوقات نماز Quebrada El Terrerón, (Quebrada El Terreron)
اوقات نماز El Fondo
اوقات نماز Las Delicias
اوقات نماز El Guayabo
اوقات نماز Cerro Punta de La Laja
اوقات نماز Cerro Caleas
اوقات نماز Cerro de La Escuadra
اوقات نماز Terrero
اوقات نماز Amates
اوقات نماز Las Placitas
اوقات نماز Las Vegas
اوقات نماز La Joyada
اوقات نماز Cerro de La Escuadra
اوقات نماز La Cuchilla
اوقات نماز Las Piletas
اوقات نماز Los Amates
اوقات نماز El Quebradón, (El Quebradon)
اوقات نماز Cerro El Bejuco
اوقات نماز La Joyada
اوقات نماز Panasacarán, (Panasacaran)
اوقات نماز Los Amates
اوقات نماز Apalcuquín, (Apalcuquin)
اوقات نماز El Carrizal
اوقات نماز Las Vegas
اوقات نماز Los Arrozales
اوقات نماز Plan del Higo
اوقات نماز Vado Hondo
اوقات نماز Los Carranza
اوقات نماز Cerro El Jicarito
اوقات نماز Las Mesas
اوقات نماز La Cañada, (La Canada)
اوقات نماز La Cañada, (La Canada)
اوقات نماز Cerro El Cahuano
اوقات نماز Los Matamoros
اوقات نماز Panasacarán, (Panasacaran)
اوقات نماز Cerro Plan del Higo
اوقات نماز El Jicarito
اوقات نماز La Mora
اوقات نماز Portillo Colorado
اوقات نماز Río El Retiro, (Rio El Retiro)
اوقات نماز Quebrada La Hacienda
اوقات نماز Las Delicias
اوقات نماز Quebrada Montecristo
اوقات نماز Amates
اوقات نماز Las Placitas
اوقات نماز Llano de La Chorcha
اوقات نماز El Ocote Solo
اوقات نماز La Reducción, (La Reduccion)
اوقات نماز Cerro El Jogüe, (Cerro El Jogue)
اوقات نماز Los Talpetates
اوقات نماز La Joya
اوقات نماز La Cañada, (La Canada)
اوقات نماز Pariguaca
اوقات نماز Portillo Colorado
اوقات نماز Cerro El Jogüe, (Cerro El Jogue)
اوقات نماز Quebrada Honda