اوقات نماز Catacamas

HN / Olancho / Catacamas

جهت قبله Catacamas

N E S W

جهت قبله Catacamas

°58.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Catacamas, Olancho: °58.2 :جهت قطب نما °57.2 :جهت واقعی °11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Catacamas, Municipio de Catacamas

اوقات نماز Río Capapán, (Rio Capapan)