اوقات نماز Mercedes

HN / Ocotepeque / Mercedes

جهت قبله Mercedes

N E S W

جهت قبله Mercedes

°54.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mercedes, Ocotepeque: °54.6 :جهت قطب نما °55.5 :جهت واقعی °1-1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mercedes

اوقات نماز Mercedes
اوقات نماز Capulín, (Capulin)
اوقات نماز El Limoncito
اوقات نماز Concepción, (Concepcion)
اوقات نماز San Antonio
اوقات نماز El Coral
اوقات نماز Plan del Rosario
اوقات نماز El Rosario
اوقات نماز Cerro Negro
اوقات نماز Hoja de Sal
اوقات نماز Jimilile
اوقات نماز El Yoroconte
اوقات نماز Las Vegas del Río Chiquito, (Las Vegas del Rio Chiquito)
اوقات نماز Montaña de La Cruz Alta, (Montana de La Cruz Alta)
اوقات نماز El Chilacayote
اوقات نماز Banderillas