اوقات نماز San Sebastián

HN / Lempira / San Sebastián

جهت قبله San Sebastián

N E S W

جهت قبله San Sebastián

°54.8 :جهت قطب نما
جهت قبله San Sebastián, Lempira: °54.8 :جهت قطب نما °55.6 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Sebastián, San Sebastian, Municipio de San Sebastian, Municipio de San Sebastián

اوقات نماز El Agua Fría, (El Agua Fria)
اوقات نماز El Carrizal
اوقات نماز La Mol
اوقات نماز Montaña Botoncillo, (Montana Botoncillo)
اوقات نماز Las Hormigas
اوقات نماز Cerro Ventana
اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز El Sucte