اوقات نماز Piraera

HN / Lempira / Piraera

جهت قبله Piraera

N E S W

جهت قبله Piraera

°55.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Piraera, Lempira: °55.2 :جهت قطب نما °55.9 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Piraera, Municipio de Piraera

اوقات نماز El Carao
اوقات نماز Piraera
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز San José, (San Jose)
اوقات نماز El Cutuco
اوقات نماز El Naranjito
اوقات نماز El Zapotal
اوقات نماز La Joya
اوقات نماز Las Cañadas, (Las Canadas)
اوقات نماز Quebrada de Los Naranjos
اوقات نماز Portillo Grande
اوقات نماز San Jerónimo, (San Jeronimo)
اوقات نماز El Caulote
اوقات نماز El Copinol
اوقات نماز La Isleta
اوقات نماز Azacualpa
اوقات نماز Portillo San Antonio
اوقات نماز Agua Escondida
اوقات نماز Barrio Nuevo
اوقات نماز El Regalillo
اوقات نماز La Hacienda
اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز Las Manzanas
اوقات نماز Gualmuraca
اوقات نماز Cerro Colorado
اوقات نماز Quebrada Cobobo
اوقات نماز Quebrada El Chile
اوقات نماز El Peñón, (El Penon)
اوقات نماز Quebrada Gualguica
اوقات نماز Molotán, (Molotan)
اوقات نماز San Sebastián, (San Sebastian)
اوقات نماز El Pataste
اوقات نماز Las Peñitas, (Las Penitas)
اوقات نماز Los Mejías, (Los Mejias)
اوقات نماز Polaca
اوقات نماز Quevara
اوقات نماز Celilac
اوقات نماز La Joya
اوقات نماز El Roblar
اوقات نماز Valle de los Callejas
اوقات نماز Cerro Cerique
اوقات نماز Portillo El Flor
اوقات نماز Puerta del Golpe
اوقات نماز Quesungual
اوقات نماز Quisimaca
اوقات نماز El Malincote
اوقات نماز Los Raimundos
اوقات نماز Mavita
اوقات نماز San José, (San Jose)