اوقات نماز Lepaera

HN / Lempira / Lepaera

جهت قبله Lepaera

N E S W

جهت قبله Lepaera

°54.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Lepaera, Lempira: °54.8 :جهت قطب نما °55.5 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lepaera, Municipio de Lepaera

اوقات نماز El Aguacatal
اوقات نماز El Plan del Jarro
اوقات نماز Cerro Lepacrila
اوقات نماز Posoles
اوقات نماز Yuenita
اوقات نماز El Barrio
اوقات نماز El Roble
اوقات نماز La Cuchilla
اوقات نماز Quebrada Lajas
اوقات نماز Las Tejeras
اوقات نماز La Libertad
اوقات نماز Los Chagüites, (Los Chaguites)
اوقات نماز Potrerillos
اوقات نماز El Rigil
اوقات نماز Arenales
اوقات نماز Las Pilas
اوقات نماز Jagüita, (Jaguita)
اوقات نماز La Laguna del Pedernal
اوقات نماز Cerro Pinto
اوقات نماز Yuena
اوقات نماز Cerro Pisote
اوقات نماز Quebrada Cholos
اوقات نماز Cerro Colorado
اوقات نماز Buenos Aires
اوقات نماز Tierra Colorada
اوقات نماز Conmaya
اوقات نماز Las Marimbas
اوقات نماز Lepaera
اوقات نماز Los Cimientos
اوقات نماز Cerro Cabezas
اوقات نماز Consolación, (Consolacion)
اوقات نماز Cruz de Moreno
اوقات نماز Cerro Guanajoca
اوقات نماز Cerro Pezote
اوقات نماز Ocotal Grande
اوقات نماز San Isidro El Belloto
اوقات نماز El Ocotillo
اوقات نماز Quebrada Mojaras
اوقات نماز Cerro Zompopero