اوقات نماز Cololaca

HN / Lempira / Cololaca

جهت قبله Cololaca

N E S W

جهت قبله Cololaca

°54.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Cololaca, Lempira: °54.7 :جهت قطب نما °55.6 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cololaca, Municipio de Cololaca

اوقات نماز El Obraje
اوقات نماز Cololaca
اوقات نماز Las Veguitas
اوقات نماز Cerro Negro
اوقات نماز Montaña Canguacota, (Montana Canguacota)
اوقات نماز San Nicolás de los Tamagases, (San Nicolas de los Tamagases)
اوقات نماز Las Vegas
اوقات نماز San Miguelito
اوقات نماز La Florida
اوقات نماز San Isidro Canguacota
اوقات نماز El Zarzal
اوقات نماز Ana Sánchez, (Ana Sanchez)