اوقات نماز Santa María

HN / La Paz / Santa María

جهت قبله Santa María

N E S W

جهت قبله Santa María

°55.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Santa María, La Paz: °55.7 :جهت قطب نما °56.1 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Santa María, Santa Maria, Municipio de Santa Maria, Municipio de Santa María

اوقات نماز Las Crucitas
اوقات نماز Quebrada del Cirueco
اوقات نماز Quebrada Piedras
اوقات نماز Marcazapa
اوقات نماز Los Planes
اوقات نماز Las Delicias
اوقات نماز Santa María, (Santa Maria)
اوقات نماز Quebrada de Caña, (Quebrada de Cana)
اوقات نماز El Ocotal
اوقات نماز Quebrada Las Vueltas
اوقات نماز Quebrada de las Piñas, (Quebrada de las Pinas)
اوقات نماز San José, (San Jose)
اوقات نماز Arenales
اوقات نماز Agua Blanca
اوقات نماز Las Estancias
اوقات نماز Quebrada del Carrizal
اوقات نماز Arenales
اوقات نماز Quebrada Tule
اوقات نماز Quebrada de las Piñas, (Quebrada de las Pinas)
اوقات نماز San José, (San Jose)
اوقات نماز Quebrada del Carrizal
اوقات نماز Quebrada de Caña, (Quebrada de Cana)
اوقات نماز El Ocotal
اوقات نماز Quebrada Las Vueltas
اوقات نماز Agua Blanca
اوقات نماز Las Estancias