اوقات نماز Mercedes de Oriente

HN / La Paz / Mercedes de Oriente

جهت قبله Mercedes de Oriente

N E S W

جهت قبله Mercedes de Oriente

°56 :جهت قطب نما
جهت قبله Mercedes de Oriente, La Paz: °56 :جهت قطب نما °56.3 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mercedes de Oriente, Municipio de Mercedes de Oriente

اوقات نماز Mercedes de Oriente
اوقات نماز Cerro del Pueblo
اوقات نماز Quebrada Honda de Chagüitón, (Quebrada Honda de Chaguiton)
اوقات نماز La Laguna
اوقات نماز El Jicaro
اوقات نماز Quebrada del Pichel
اوقات نماز Portillo Blanco
اوقات نماز Cerro Plan de Encima
اوقات نماز La Peña, (La Pena)
اوقات نماز El Retirito
اوقات نماز Quebrada La Galeana
اوقات نماز El Robledal
اوقات نماز Cerro de La Berbería, (Cerro de La Berberia)
اوقات نماز Quebrada del Barrial
اوقات نماز Cerro de Los Pozos
اوقات نماز Quebrada del Pueblo
اوقات نماز Las Marías, (Las Marias)
اوقات نماز Plan de Sanchez
اوقات نماز Portillo Hondo
اوقات نماز Portillo del Roble
اوقات نماز Nance Dulce
اوقات نماز Las Calabazas
اوقات نماز Paso del Jocote
اوقات نماز El Jocote
اوقات نماز Torrecillas
اوقات نماز Matapalo
اوقات نماز Montaña El Roblar, (Montana El Roblar)
اوقات نماز Ceniceras
اوقات نماز Quebrada del Encino
اوقات نماز La Golondrina
اوقات نماز Cerro Ceniceras
اوقات نماز El Coyolar
اوقات نماز Cerro La Peña, (Cerro La Pena)
اوقات نماز Cerro Tule
اوقات نماز Cerro Buena Vista
اوقات نماز Calabaza
اوقات نماز Paso del Coyolar
اوقات نماز Quebrada del Aguacate
اوقات نماز Quebrada del Chupadero
اوقات نماز El Salitre
اوقات نماز Cuesta del Higuito
اوقات نماز El Terrero
اوقات نماز Manantial Monte del Oro
اوقات نماز Cerro Coquimbo
اوقات نماز El Castaño, (El Castano)
اوقات نماز Las Mesas Plan de Arriba
اوقات نماز Las Guacamayas
اوقات نماز El Terrero
اوقات نماز Cuesta del Higuito
اوقات نماز Lajitas
اوقات نماز Paso del Nicho
اوقات نماز Mala Laja
اوقات نماز Las Lomas
اوقات نماز El Nichón, (El Nichon)
اوقات نماز Cerro del Zope
اوقات نماز Quebrada Ocote Blanco
اوقات نماز Calabaza
اوقات نماز El Salitre
اوقات نماز Quebrada Monte del Oro
اوقات نماز Cerro Tule
اوقات نماز Manantial Monte del Oro
اوقات نماز Cerro La Peña, (Cerro La Pena)
اوقات نماز Cerro Coquimbo
اوقات نماز Canas
اوقات نماز Las Limas
اوقات نماز Cerro Buena Vista
اوقات نماز Canas
اوقات نماز Cerro del Zope
اوقات نماز Las Limas
اوقات نماز Paso de Unire
اوقات نماز Quebrada Monte del Oro
اوقات نماز Matapalo
اوقات نماز Cuesta del Nicho
اوقات نماز Torrecillas
اوقات نماز Cerro Buena Vista
اوقات نماز Paso de Unire
اوقات نماز El Nichito
اوقات نماز Quebrada Monte del Oro
اوقات نماز Cerro Ceniceras
اوقات نماز Hato del Padre
اوقات نماز Quebrada del Naranjo
اوقات نماز La Golondrina
اوقات نماز Las Limas
اوقات نماز Montaña El Roblar, (Montana El Roblar)
اوقات نماز Canas