اوقات نماز San Isidro

HN / Intibucá / San Isidro

جهت قبله San Isidro

N E S W

جهت قبله San Isidro

°55.4 :جهت قطب نما
جهت قبله San Isidro, Intibucá: °55.4 :جهت قطب نما °55.9 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Isidro, Municipio de San Isidro

اوقات نماز San Isidro
اوقات نماز El Barrial
اوقات نماز Pueblo Viejo
اوقات نماز El Divisadero
اوقات نماز Cerro Zompopero
اوقات نماز Macuelizo