اوقات نماز Departamento de Intibucá

HN / Intibucá / Departamento de Intibucá

جهت قبله Departamento de Intibucá

N E S W

جهت قبله Departamento de Intibucá

°55.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Intibucá, Intibucá: °55.4 :جهت قطب نما °56 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Intibucá, Departamento de Intibuca, Intibuca, Intibucá

اوقات نماز Río Blanco, (Rio Blanco)
اوقات نماز Languira
اوقات نماز Intibucá, (Intibuca)
اوقات نماز Monte El Cedro
اوقات نماز Barrio Llano de La Virgen
اوقات نماز La Esperanza
اوقات نماز Residencial Planes de Santa Catarina
اوقات نماز El Zacatal
اوقات نماز El Peloncito de Ologosi
اوقات نماز Río Chiligatoro, (Rio Chiligatoro)
اوقات نماز La Zilimania
اوقات نماز Maracía, (Maracia)