اوقات نماز Camasca

HN / Intibucá / Camasca

جهت قبله Camasca

N E S W

جهت قبله Camasca

°55.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Camasca, Intibucá: °55.3 :جهت قطب نما °56 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Camasca, Municipio de Camasca

اوقات نماز Camasca
اوقات نماز El Rosario
اوقات نماز Palo Verde
اوقات نماز San Lucas
اوقات نماز San Isidro
اوقات نماز San Marcos
اوقات نماز El Rancho
اوقات نماز San Antonio
اوقات نماز Santa Cruz
اوقات نماز El Potrero
اوقات نماز San Juan
اوقات نماز Cerro Jicaques
اوقات نماز La Ceibita
اوقات نماز Las Anonas
اوقات نماز El Limoncillo
اوقات نماز San José, (San Jose)
اوقات نماز Depeto
اوقات نماز Hacienda San Isidro
اوقات نماز Hormiguillo
اوقات نماز Susuma
اوقات نماز Jiquinlaca
اوقات نماز Portillo El Norte
اوقات نماز San Jerónimo, (San Jeronimo)
اوقات نماز Paso San Marcos
اوقات نماز Quebrada Salitre
اوقات نماز San Lucas
اوقات نماز Jocomico
اوقات نماز La Haciendita
اوقات نماز La Soledad
اوقات نماز El Palmito
اوقات نماز Quebrada Honda
اوقات نماز El Matasano
اوقات نماز Paso San Marcos
اوقات نماز Quebrada Salitre
اوقات نماز San Lucas
اوقات نماز El Palmito
اوقات نماز Quebrada Honda