اوقات نماز Villeda Morales

HN / Gracias a Dios / Villeda Morales

جهت قبله Villeda Morales

N E S W

جهت قبله Villeda Morales

°60.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Villeda Morales, Gracias a Dios: °60.5 :جهت قطب نما °58.1 :جهت واقعی °12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Villeda Morales, Ramon Villeda Morales, Ramón Villeda Morales

اوقات نماز Karasunta
اوقات نماز Isla de Paismuna
اوقات نماز Titi
اوقات نماز Tusidaksa
اوقات نماز El Benk
اوقات نماز Benk