اوقات نماز Departamento de Gracias a Dios

HN / Gracias a Dios / Departamento de Gracias a Dios

جهت قبله Departamento de Gracias a Dios

N E S W

جهت قبله Departamento de Gracias a Dios

°59.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Gracias a Dios, Gracias a Dios: °59.4 :جهت قطب نما °57.5 :جهت واقعی °11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Gracias a Dios, Gracias a Dios, Gras'jas-a-D'os, Грасьяс-а-Дьос

اوقات نماز Río Huisprine, (Rio Huisprine)
اوقات نماز Río Siksatingni, (Rio Siksatingni)