اوقات نماز Santa Lucía

HN / Francisco Morazán / Santa Lucía

جهت قبله Santa Lucía

N E S W

جهت قبله Santa Lucía

°56.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Santa Lucía, Francisco Morazán: °56.7 :جهت قطب نما °56.6 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Santa Lucía, Santa Lucia, Municipio de Santa Lucia, Municipio de Santa Lucía

اوقات نماز Montaña de Los Lagos, (Montana de Los Lagos)
اوقات نماز Montaña Grande, (Montana Grande)
اوقات نماز El Chimbo
اوقات نماز La Cuadrilla
اوقات نماز Agua Podrida
اوقات نماز El Sauce
اوقات نماز Los Lagos
اوقات نماز El Manto
اوقات نماز La Crucita
اوقات نماز Sarabanda
اوقات نماز La Pancha
اوقات نماز Los Cariños, (Los Carinos)
اوقات نماز Los Encinos
اوقات نماز Túnel El Carrizal, (Tunel El Carrizal)
اوقات نماز El País, (El Pais)
اوقات نماز La Loma Alta Sur
اوقات نماز La Sabaneta
اوقات نماز Santa Lucía, (Santa Lucia)
اوقات نماز Las Cañadas, (Las Canadas)
اوقات نماز Montaña de Los Lagos, (Montana de Los Lagos)
اوقات نماز Las Cañadas, (Las Canadas)
اوقات نماز Quebrada El Chimbo
اوقات نماز La Ciénaga, (La Cienaga)
اوقات نماز Acueducto Las Trojas
اوقات نماز San Juan
اوقات نماز El Rodeo
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز Cerro Canta Gallo
اوقات نماز El Edén, (El Eden)