اوقات نماز San Juan de Flores

HN / Francisco Morazán / San Juan de Flores

جهت قبله San Juan de Flores

N E S W

جهت قبله San Juan de Flores

°56.8 :جهت قطب نما
جهت قبله San Juan de Flores, Francisco Morazán: °56.8 :جهت قطب نما °56.6 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Juan de Flores, Municipio de San Juan de Flores

اوقات نماز Quebrada Jute
اوقات نماز El Zarzal
اوقات نماز Cofradía, (Cofradia)
اوقات نماز Yamaguare
اوقات نماز Cerro Charcos
اوقات نماز Higuerito
اوقات نماز Cerro Picacho
اوقات نماز Quebrada Liquitimaya