اوقات نماز San Antonio de Oriente

HN / Francisco Morazán / San Antonio de Oriente

جهت قبله San Antonio de Oriente

N E S W

جهت قبله San Antonio de Oriente

°56.8 :جهت قطب نما
جهت قبله San Antonio de Oriente, Francisco Morazán: °56.8 :جهت قطب نما °56.7 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Antonio de Oriente, Municipio de San Antonio de Oriente

اوقات نماز Las Mesas
اوقات نماز Quebrada Santa Clara
اوقات نماز Quebrada Chorrera
اوقات نماز Quebrada El Chile
اوقات نماز El Zamorano
اوقات نماز Cerro Rancho
اوقات نماز Río La Soledad, (Rio La Soledad)
اوقات نماز Río Salado, (Rio Salado)
اوقات نماز Santa Inés, (Santa Ines)
اوقات نماز Agua Dulce
اوقات نماز Quebrada Hondable
اوقات نماز La Concordia