اوقات نماز Orica

جهت قبله Orica

N E S W

جهت قبله Orica

°56.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Orica, Francisco Morazán: °56.6 :جهت قطب نما °56.4 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Orica, Municipio de Orica

اوقات نماز Río Arriba, (Rio Arriba)
اوقات نماز Quebrada Mirapeste
اوقات نماز Cerro Cañas, (Cerro Canas)
اوقات نماز Joya de Quebrachos
اوقات نماز Miralda
اوقات نماز San Francisco
اوقات نماز El Potrero
اوقات نماز Guarabuquí, (Guarabuqui)
اوقات نماز Cerro Gordo
اوقات نماز La Casita
اوقات نماز La Galera
اوقات نماز Cerro Ruda
اوقات نماز Tribu Jicaques