اوقات نماز Lepaterique

HN / Francisco Morazán / Lepaterique

جهت قبله Lepaterique

N E S W

جهت قبله Lepaterique

°56.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Lepaterique, Francisco Morazán: °56.3 :جهت قطب نما °56.4 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lepaterique, Municipio de Lepaterique

اوقات نماز Lepaterique
اوقات نماز Monte Canta Gallo
اوقات نماز Acaguaque
اوقات نماز Aciguaque
اوقات نماز Cansopoteca
اوقات نماز Llano de Culguaque
اوقات نماز Mano del Gigante
اوقات نماز Ocote Pando
اوقات نماز Vallecillo
اوقات نماز Cerro Libauce
اوقات نماز El Naranjo