اوقات نماز El Porvenir

HN / Francisco Morazán / El Porvenir

جهت قبله El Porvenir

N E S W

جهت قبله El Porvenir

°56.4 :جهت قطب نما
جهت قبله El Porvenir, Francisco Morazán: °56.4 :جهت قطب نما °56.3 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

El Porvenir, Municipio de El Porvenir

اوقات نماز El Quebrachal
اوقات نماز Río Playas, (Rio Playas)
اوقات نماز Cerro Mogotes
اوقات نماز Mezcales
اوقات نماز Quebrada El Rayo
اوقات نماز Aserradero Miravalles
اوقات نماز El Porvenir
اوقات نماز Quebrada los Ranchos
اوقات نماز El Terrero
اوقات نماز Quebrada Zuncuya