اوقات نماز Teupasenti

HN / El Paraíso / Teupasenti

جهت قبله Teupasenti

N E S W

جهت قبله Teupasenti

°57 :جهت قطب نما
جهت قبله Teupasenti, El Paraíso: °57 :جهت قطب نما °56.7 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Teupasenti

اوقات نماز La Majada
اوقات نماز Los Andes
اوقات نماز San Isidro
اوقات نماز Monte Maracunda
اوقات نماز La Montañita, (La Montanita)
اوقات نماز Monte Jaboncillal
اوقات نماز Los Encinos
اوقات نماز Cerro de Los Andes
اوقات نماز Yamaguare