اوقات نماز Departamento de El Paraíso

HN / El Paraíso / Departamento de El Paraíso

جهت قبله Departamento de El Paraíso

N E S W

جهت قبله Departamento de El Paraíso

°57.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de El Paraíso, El Paraíso: °57.3 :جهت قطب نما °56.9 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de El Paraíso, Departamento de El Paraiso, El Paraiso, El Paraíso, Paraiso

اوقات نماز Coyoles
اوقات نماز Asturias
اوقات نماز Río San Antonio, (Rio San Antonio)
اوقات نماز Quebrada Agua Fría, (Quebrada Agua Fria)
اوقات نماز Soledad