اوقات نماز Alauca

HN / El Paraíso / Alauca

جهت قبله Alauca

N E S W

جهت قبله Alauca

°57.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Alauca, El Paraíso: °57.2 :جهت قطب نما °56.9 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Alauca, Municipio de Alauca

اوقات نماز Alauca
اوقات نماز El Jícaro, (El Jicaro)
اوقات نماز Las Anonas
اوقات نماز Momotombo
اوقات نماز Rapador
اوقات نماز San Antonio
اوقات نماز Chichigua
اوقات نماز El Camalotal
اوقات نماز Cerro Picudo
اوقات نماز Ceniceras
اوقات نماز El Cacao
اوقات نماز Cerro Grande Murra
اوقات نماز Terrero Azul
اوقات نماز Alauca Viejo
اوقات نماز Mata Palo
اوقات نماز Río Guasure, (Rio Guasure)
اوقات نماز El Escogido
اوقات نماز Chinampas
اوقات نماز Chinampa
اوقات نماز El Corralito
اوقات نماز El Rodeo
اوقات نماز Jocomico
اوقات نماز Puercal
اوقات نماز El Rodeíto, (El Rodeito)