اوقات نماز San Pedro Sula

HN / Cortés / San Pedro Sula

جهت قبله San Pedro Sula

N E S W

جهت قبله San Pedro Sula

°55.2 :جهت قطب نما
جهت قبله San Pedro Sula, Cortés: °55.2 :جهت قطب نما °55.5 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Pedro Sula, Municipio de San Pedro Sula

اوقات نماز San José de las Flores, (San Jose de las Flores)
اوقات نماز El Porvenir
اوقات نماز Cerro Wills
اوقات نماز El Zapotal del Norte
اوقات نماز Miramelinda
اوقات نماز Agua Caliente
اوقات نماز Armenta
اوقات نماز Peña Blanca, (Pena Blanca)
اوقات نماز Corrientes
اوقات نماز La Virtud de Cortés, (La Virtud de Cortes)
اوقات نماز Río Bermejo, (Rio Bermejo)
اوقات نماز Santa Ana