اوقات نماز San Jerónimo

HN / Copán / San Jerónimo

جهت قبله San Jerónimo

N E S W

جهت قبله San Jerónimo

°54.5 :جهت قطب نما
جهت قبله San Jerónimo, Copán: °54.5 :جهت قطب نما °55.3 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Jerónimo, San Jeronimo, Municipio de San Jeronimo, Municipio de San Jerónimo

اوقات نماز Los Cerros
اوقات نماز Río Seco, (Rio Seco)
اوقات نماز Sitio Grande
اوقات نماز Tierra Blanca
اوقات نماز Montaña El Fragoso, (Montana El Fragoso)
اوقات نماز El Rosario
اوقات نماز La Esperanza
اوقات نماز El Volcán, (El Volcan)
اوقات نماز Quebrada El Cajón, (Quebrada El Cajon)
اوقات نماز El Comedero
اوقات نماز Cerro El Volcán, (Cerro El Volcan)
اوقات نماز La Gloria
اوقات نماز Las Delicias
اوقات نماز Los Limones
اوقات نماز Pueblo Nuevo
اوقات نماز Agua Zarca
اوقات نماز El Cañamito, (El Canamito)
اوقات نماز El Coquillal
اوقات نماز El Tránsito, (El Transito)
اوقات نماز Cerro Agua Caliente
اوقات نماز San Jerónimo, (San Jeronimo)
اوقات نماز Montaña El Limón, (Montana El Limon)
اوقات نماز San Cristóbal, (San Cristobal)
اوقات نماز El Bálsamo, (El Balsamo)
اوقات نماز Río Piedras Negras, (Rio Piedras Negras)
اوقات نماز La Reina
اوقات نماز Cañoncitos, (Canoncitos)
اوقات نماز La Reforma
اوقات نماز Concepción, (Concepcion)
اوقات نماز La Reina