اوقات نماز Dulce Nombre

HN / Copán / Dulce Nombre

جهت قبله Dulce Nombre

N E S W

جهت قبله Dulce Nombre

°54.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Dulce Nombre, Copán: °54.6 :جهت قطب نما °55.4 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dulce Nombre, Municipio de Dulce Nombre

اوقات نماز El Jarral
اوقات نماز Cerro El Ocote
اوقات نماز Cerro La Calera
اوقات نماز Pasquingual
اوقات نماز Dulce Nombre
اوقات نماز El Bijao
اوقات نماز El Chagüitón, (El Chaguiton)
اوقات نماز Agua Buena
اوقات نماز El Resumidero
اوقات نماز Cerro El Tuntún, (Cerro El Tuntun)
اوقات نماز Dolores
اوقات نماز El Camalote
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز Laguna Seca
اوقات نماز Montaña Adentro, (Montana Adentro)
اوقات نماز El Higón, (El Higon)
اوقات نماز Cerro El Higón, (Cerro El Higon)
اوقات نماز Río El Zapote, (Rio El Zapote)
اوقات نماز El Chorro
اوقات نماز Agua Caliente
اوقات نماز La Zacatera
اوقات نماز Cerro Piedra Rajada
اوقات نماز Yaruconte
اوقات نماز Cerro La Calera
اوقات نماز Concepción, (Concepcion)
اوقات نماز El Zapote
اوقات نماز Candelaria
اوقات نماز Chagüitón, (Chaguiton)
اوقات نماز El Zapote
اوقات نماز El Higón, (El Higon)
اوقات نماز Cerro El Higón, (Cerro El Higon)
اوقات نماز Río El Zapote, (Rio El Zapote)
اوقات نماز El Zapote
اوقات نماز Agua Caliente
اوقات نماز La Zacatera
اوقات نماز Cerro Piedra Rajada
اوقات نماز Yaruconte
اوقات نماز San Jerónimo, (San Jeronimo)
اوقات نماز Quebrada Juntal
اوقات نماز La Ruda
اوقات نماز Plan Grande
اوقات نماز Candelaria
اوقات نماز Chagüitón, (Chaguiton)
اوقات نماز Cerro La Calera
اوقات نماز Dolores
اوقات نماز Agua Caliente
اوقات نماز La Zacatera
اوقات نماز Cerro Piedra Rajada
اوقات نماز Yaruconte
اوقات نماز El Peñón, (El Penon)
اوقات نماز Piedras de Fuego
اوقات نماز El Conal
اوقات نماز Trincheras
اوقات نماز Cerro La Calera
اوقات نماز El Conal
اوقات نماز Trincheras
اوقات نماز El Camalote
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز Laguna Seca
اوقات نماز Montaña Adentro, (Montana Adentro)
اوقات نماز El Camalote
اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز La Cueva
اوقات نماز Laguna Seca
اوقات نماز Montaña Adentro, (Montana Adentro)
اوقات نماز San Juan
اوقات نماز Agua Buena
اوقات نماز El Resumidero
اوقات نماز Cerro El Tuntún, (Cerro El Tuntun)
اوقات نماز Quebrada Juntal
اوقات نماز La Ruda
اوقات نماز Plan Grande
اوقات نماز Delicias
اوقات نماز El Jarral
اوقات نماز Cerro El Ocote
اوقات نماز Cerro La Calera
اوقات نماز Pasquingual