اوقات نماز Copán Ruinas

HN / Copán / Copán Ruinas

جهت قبله Copán Ruinas

N E S W

جهت قبله Copán Ruinas

°54.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Copán Ruinas, Copán: °54.2 :جهت قطب نما °55.2 :جهت واقعی °1-1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Copán Ruinas, Copan Ruinas

اوقات نماز Sesesmil Segundo
اوقات نماز Copán Ruinas, (Copan Ruinas)
اوقات نماز El Cortés, (El Cortes)
اوقات نماز Aldea Nueva
اوقات نماز Cerro La Cutilca
اوقات نماز Quebrada Cacaguara
اوقات نماز Concepción, (Concepcion)
اوقات نماز Sesesmil Primero
اوقات نماز Plan del Ángel, (Plan del Angel)
اوقات نماز Titoror
اوقات نماز Lancetillal
اوقات نماز El Quebracho
اوقات نماز El Tigre