اوقات نماز Humuya

HN / Comayagua / Humuya

جهت قبله Humuya

N E S W

جهت قبله Humuya

°56 :جهت قطب نما
جهت قبله Humuya, Comayagua: °56 :جهت قطب نما °56.3 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Humuya

اوقات نماز Humuya
اوقات نماز Quebrada de Canito
اوقات نماز Quebrada de los Patos
اوقات نماز Cane
اوقات نماز La Calera
اوقات نماز San Sebastián, (San Sebastian)
اوقات نماز Cantón, (Canton)
اوقات نماز Chantón, (Chanton)
اوقات نماز El Carrizal
اوقات نماز Cerro Las Cabras
اوقات نماز Río Chinchiguara, (Rio Chinchiguara)
اوقات نماز Río Moloa, (Rio Moloa)
اوقات نماز La Cañada, (La Canada)
اوقات نماز Quebrada Ciruelito
اوقات نماز Río Guangololo, (Rio Guangololo)
اوقات نماز Río Chinchiguara, (Rio Chinchiguara)
اوقات نماز Río Moloa, (Rio Moloa)
اوقات نماز La Cañada, (La Canada)
اوقات نماز Cerro Los Cedros
اوقات نماز Quebrada Ciruelito
اوقات نماز Río Guangololo, (Rio Guangololo)
اوقات نماز Quebrada La Pacaya
اوقات نماز Jesús, (Jesus)
اوقات نماز Yampa
اوقات نماز Río San Miguel, (Rio San Miguel)
اوقات نماز San Sebastián, (San Sebastian)
اوقات نماز Humuya
اوقات نماز Cantón, (Canton)
اوقات نماز Chantón, (Chanton)
اوقات نماز El Carrizal
اوقات نماز Cerro Las Cabras
اوقات نماز Cane
اوقات نماز Humuya
اوقات نماز Jesús, (Jesus)
اوقات نماز Yampa
اوقات نماز Quebrada de Canito
اوقات نماز Quebrada de los Patos
اوقات نماز La Calera
اوقات نماز Quebrada El Tigre
اوقات نماز Quebrada La Pacaya
اوقات نماز Río Chinchiguara, (Rio Chinchiguara)
اوقات نماز Río Moloa, (Rio Moloa)
اوقات نماز Río San Miguel, (Rio San Miguel)