اوقات نماز Iriona

HN / Colón / Iriona

جهت قبله Iriona

N E S W

جهت قبله Iriona

°58.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Iriona, Colón: °58.4 :جهت قطب نما °57 :جهت واقعی °11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Iriona, Municipio de Iriona

اوقات نماز Paya
اوقات نماز Copén, (Copen)