اوقات نماز Balfate

HN / Colón / Balfate

جهت قبله Balfate

N E S W

جهت قبله Balfate

°57.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Balfate, Colón: °57.1 :جهت قطب نما °56.4 :جهت واقعی °10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Balfate, Municipio de Balfate

اوقات نماز Cordillera Sotabento
اوقات نماز La Piedra
اوقات نماز Balfate