اوقات نماز San Marcos de Colón

HN / Choluteca / San Marcos de Colón

جهت قبله San Marcos de Colón

N E S W

جهت قبله San Marcos de Colón

°57.1 :جهت قطب نما
جهت قبله San Marcos de Colón, Choluteca: °57.1 :جهت قطب نما °57 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Marcos de Colón, San Marcos de Colon, Municipio de San Marcos de Colon, Municipio de San Marcos de Colón

اوقات نماز El Paisaje
اوقات نماز Las Lajas
اوقات نماز El Mogote
اوقات نماز Cerro Mogote
اوقات نماز La Suiza
اوقات نماز La Candelaria
اوقات نماز La Flor
اوقات نماز La Joya
اوقات نماز La Palma
اوقات نماز Las Brisas
اوقات نماز Taulabé, (Taulabe)
اوقات نماز El Gualiqueme
اوقات نماز El Rode
اوقات نماز La Mesita
اوقات نماز El Naranjo
اوقات نماز San Marcos de Colón, (San Marcos de Colon)
اوقات نماز El Aguacate
اوقات نماز Río El Caracol, (Rio El Caracol)
اوقات نماز Río El Jicarito, (Rio El Jicarito)
اوقات نماز San Agustín, (San Agustin)
اوقات نماز Santa Clara
اوقات نماز Quebrada Zunco
اوقات نماز Comalí, (Comali)
اوقات نماز Río Jayacayán, (Rio Jayacayan)
اوقات نماز Jícaro Largo, (Jicaro Largo)
اوقات نماز Montaña de Jayacayán, (Montana de Jayacayan)
اوقات نماز El Trigo
اوقات نماز Cerro Ayotal
اوقات نماز El Barrero
اوقات نماز La Quesera
اوقات نماز La Loma Larga
اوقات نماز Portillo Liso
اوقات نماز Las Chachaguas
اوقات نماز Quebrada Las Lajas
اوقات نماز La Mesa
اوقات نماز Guayabo Mata
اوقات نماز La Barranquilla
اوقات نماز El Inventario
اوقات نماز Monte Las Escobris
اوقات نماز Zarzal