اوقات نماز Pespire

HN / Choluteca / Pespire

جهت قبله Pespire

N E S W

جهت قبله Pespire

°56.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Pespire, Choluteca: °56.6 :جهت قطب نما °56.7 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pespire, Municipio de Pespire

اوقات نماز Hacienda La Trinidad
اوقات نماز San Felipe
اوقات نماز Quebrada Grande
اوقات نماز Agua Tibia
اوقات نماز Quebrada El Pacón, (Quebrada El Pacon)
اوقات نماز Quebrada El Rodeo
اوقات نماز Cerro Toncontín, (Cerro Toncontin)
اوقات نماز San Rafael
اوقات نماز Quebrada Las Lajas
اوقات نماز Quebrada Coco
اوقات نماز Yoranlica
اوقات نماز Olivares
اوقات نماز Plan Verde
اوقات نماز Río San Juan, (Rio San Juan)
اوقات نماز La Calera
اوقات نماز Río Tapatoca, (Rio Tapatoca)
اوقات نماز Río Sacamil, (Rio Sacamil)
اوقات نماز El Capulín, (El Capulin)
اوقات نماز Cerro Coyote
اوقات نماز La Rinconada
اوقات نماز Quebrada El Mal Paso
اوقات نماز La Palma
اوقات نماز Las Lajas
اوقات نماز Cerro Jagual
اوقات نماز Los Corrales
اوقات نماز Los Surcos
اوقات نماز El Coco
اوقات نماز Las Mesas
اوقات نماز Los Martel
اوقات نماز El Tablado
اوقات نماز San Carlos
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز Quebrada La Loma
اوقات نماز Cerro Las Lomas
اوقات نماز Río Baire, (Rio Baire)
اوقات نماز El Rodeo
اوقات نماز Quebrada El Salado
اوقات نماز Río San Ramón, (Rio San Ramon)
اوقات نماز Suyapa
اوقات نماز El Cerro
اوقات نماز Cerro Feo
اوقات نماز Quebrada La Zopilota
اوقات نماز El Bocón, (El Bocon)
اوقات نماز El Olvido
اوقات نماز Los Salitres
اوقات نماز La Crucita
اوقات نماز El Espinal
اوقات نماز San Juan Bautista
اوقات نماز Quebrada Grande
اوقات نماز Maymule
اوقات نماز Cerro Colorado
اوقات نماز San Juan Bosco