اوقات نماز Morolica

HN / Choluteca / Morolica

جهت قبله Morolica

N E S W

جهت قبله Morolica

°57 :جهت قطب نما
جهت قبله Morolica, Choluteca: °57 :جهت قطب نما °56.9 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Morolica, Municipio de Morolica

اوقات نماز Quebrada de Colón, (Quebrada de Colon)
اوقات نماز El Chupadero
اوقات نماز Quebrada Guare
اوقات نماز Las Delicias
اوقات نماز Morolica
اوقات نماز Cañas Bravas, (Canas Bravas)
اوقات نماز El Chicharrón, (El Chicharron)
اوقات نماز El Jocomico
اوقات نماز Plan del Horno
اوقات نماز Guare
اوقات نماز Cerco de Piedras
اوقات نماز El Porvenir
اوقات نماز El Zopilote
اوقات نماز La Manzana
اوقات نماز Quebrada Cabildo
اوقات نماز Quebrada Valone
اوقات نماز El Carrizal
اوقات نماز Cerro Grande
اوقات نماز Río Texíguat, (Rio Texiguat)
اوقات نماز Cuisca
اوقات نماز El Quiquisque
اوقات نماز Los Cedros
اوقات نماز Quebrada Honda
اوقات نماز Lo de Fuego
اوقات نماز Pasaquina
اوقات نماز La Pita
اوقات نماز El Cacao
اوقات نماز Cerro Suncuncaire
اوقات نماز El Tule
اوقات نماز La Queserita
اوقات نماز Las Pilas