اوقات نماز Apacilagua

HN / Choluteca / Apacilagua

جهت قبله Apacilagua

N E S W

جهت قبله Apacilagua

°56.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Apacilagua, Choluteca: °56.9 :جهت قطب نما °56.9 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Apacilagua, Municipio de Apacilagua

اوقات نماز El Cerro
اوقات نماز El Sunzapote
اوقات نماز El Ojuste
اوقات نماز Quebrada de San Felipe
اوقات نماز Poza del Higo
اوقات نماز El Zapatón, (El Zapaton)
اوقات نماز La Cañita, (La Canita)
اوقات نماز Somuina
اوقات نماز Poza Bruja
اوقات نماز La Ceiba
اوقات نماز La Poza
اوقات نماز Agua Blanca
اوقات نماز El Chichimeco
اوقات نماز El Corralito
اوقات نماز Perera
اوقات نماز Las Trojas
اوقات نماز El Aguacate
اوقات نماز El Quebracho
اوقات نماز Las Lajas
اوقات نماز Las Pereras
اوقات نماز Porta Banco
اوقات نماز Cuesta del Limón, (Cuesta del Limon)
اوقات نماز Las Presas
اوقات نماز Los Zanjones
اوقات نماز Cerro Las Arquillas
اوقات نماز La Piñuela, (La Pinuela)
اوقات نماز Quebrada San Juan
اوقات نماز Los Amates
اوقات نماز Quebrada del Guacimal
اوقات نماز El Guacimal
اوقات نماز Puerto Banco
اوقات نماز Las Sabanas
اوقات نماز El Corrientón, (El Corrienton)
اوقات نماز El Lagartillo
اوقات نماز Corrientón, (Corrienton)
اوقات نماز Cañas Bravas, (Canas Bravas)
اوقات نماز El Jícaro, (El Jicaro)
اوقات نماز Las Tablas
اوقات نماز Quebrada de La Ceiba
اوقات نماز Las Cañas, (Las Canas)
اوقات نماز Quebrada de Guare
اوقات نماز El Quebrachal
اوقات نماز El Arenal
اوقات نماز Hoja de Puerco
اوقات نماز La Lomilla
اوقات نماز El Guapinolar
اوقات نماز Quebrada El Ojustal
اوقات نماز El Nansal
اوقات نماز La Vega
اوقات نماز Las Abejas
اوقات نماز Quebrada El Ojuste
اوقات نماز La Ceiba
اوقات نماز Guayabillas
اوقات نماز El Carpintero
اوقات نماز La Cenizosa
اوقات نماز Las Cañitas, (Las Canitas)
اوقات نماز Cerro Zarquillas
اوقات نماز Las Pozas
اوقات نماز San Jacinto
اوقات نماز Chagüite Negro, (Chaguite Negro)
اوقات نماز Cerro Colorado
اوقات نماز La Ciénega, (La Cienega)
اوقات نماز La Zábila, (La Zabila)